Da em dù có sạm màu/ Tình ta vẫn sẽ bên nhau trọn đời. Ai cũng muốn thấy bạn đời của mình trong hình dáng xinh đẹp nhất. Nên tất nhiên đây có thể chỉ là câu nói vui an ủi của những ông chồng dành cho bạn mà...